Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Informace

je význam, který člověk přisuzuje údajům

Zpráva - sekvencím symbolů je přiřazován obsah

    º význam datům přisuzuje vždy jejich příjemce (zde člověk) - v informačních technologiích označovaný jako uživatel

význam informace a její hodnota

    º mentální (myšlenkové) procesy - člověk jimi přisuzuje datům význam

nejsou jednoznačné a zjevné jako formalizované datové operace

    º vědomé a racionální myšlení - důsledně směřuje k nějakému účelu

    º podvědomé prvky - intuice, emoce, nálady, …

interpretace informace - přisouzení významu datům - má individuální charakter a je subjektivní

Informace - pragmatická úroveň

přisouzení významu datům - nutnost překonání následujících úrovní

    º syntaktická - data

    º sémantická - zprávy

    º pragmatická - informace

při posouzení významu datům nepostačí znát jejich obsah (zpráva), ale musíme je vztahovat k určitému záměru či účelu

• informační proces - konkrétní rozhodnutí - jednání člověka, organizace

• kompetence pro práci s informacemi

    º umožňuje interpretovat informaci (data)

    º je dána souhrnem znalostí, mentálních schopností, postojů a vzorů jednání

    º absence (nebo nedostatky) některé z úrovní vede ke snížení hodnoty informace, znehodnocení informačního procesu.

        fyzikální svět - signály/kódy - empirie - formalismus - syntaxe - význam - sémantika - intence - pragmatika - management - svět byznysu

    º hodnota poskytované informace - schopnost sub(optimálně reagovat na situaci, která je informací popsána)

    º myšlení - vytváření konceptuálních modelů světa

    º při „zdolávání“ jednotlivých stupňů na cestě k informaci (využívané v managementu) je nutné v procesu interpretace aplikovat syntaktické, sémantické i pragmatické aspekty


TOPlist

© 2008 - 2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.

Informatika - Informace