Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Data v počítači

Data strukturovaná

Základní typy (dělení z důvodu rozlišení povolených a nepovolených manipulací a hodnot)

textová (řetězce znaků, vyjádření informací pomocí text. kódu, pouze určitá množina prvků, které můžeme zaznamenávat, mohou definovat syntaxi

číselná - čísla reálná racionální

datum, čas - omezeno jakých hodnot bude nabývat (30. únor, 27. hodin)

logická - splnění podmínek existence či neexistence vlastností objektů - 2 hodnoty (0 a 1, A a N)

kategorie - hodnota vlastností vybraná ze škály (často číselníky, umožňuje zaznamenávání hodnoty pouze kódem)

Strukturováním je vytvořena taková organizace dat, která umožňuje efektivně uložit, zpracovat a vyhledat údaje podle potřeby → strukturovaná data vytvářejí vyhledávací klíče (někdy též identifikační klíče)- klíče, jež jednoznačně identifikují datový záznam, jsou nazývány privátní klíče (identifikační klíče) - základní podmínka a datového a databázového systému

Údaje o něčem (odraz reality) - jméno příjmení, adresa, věk, tel, číslo, váha, cena, …, počet bodů, kategorie, prům. známka, …, počet kusů, počet stran

Operace aneb co s nimi mohu dělat - sčítání, zaokrouhlení, násobení, připojení (jméno+příjmení), zkrácení, řazení, …, den v týdnu, negace, …

Datový typ (musí být definován) - číslo, textový údaj, datum a čas, logický údaj (ano/ne)

Zakódovaná data - různá kódování - text písmena - různé kódové tabulky (ascii, ebdic, …) národní abecedy; datum a čas (jak píšeme datum)

Číselníky: (nahrazují text info číslem)

        1 svobodný

        2 ženatý/vdaná

        3 rozvedený(á)

        4 vdovec/vdova

Data nestrukturovaná

Data typu: volný text, audio, video, grafika, multimédia

Poskytují více dat než pouhé strukturované údaje

Problém: podle nestrukturovaných dat lze velmi těžko vyhledávat - používáme řešení - nestrukturovaná data bývají doplněna daty strukturovanými (název mp3)

• objemy dat - strukturovaná i nestrukturovaná data

    º stránka textu ascii (notepad)    1,8 kB

    º stránka textu word                  50 kB

    º vektorová grafika A4              30 kB

    º bitmapový obraz A4(jpg, rgb)   5 MB

    º záznam 1 minuty zvuku (wav) 10 MB

    º záznam 90 minut obrazu          3 GB


TOPlist

© 2008 - 2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.

Informatika - Data v počítači