Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Souborový a databázový přístup

Datová základna - samostatná část informačního systému (IS)

měla by co nejlépe obstát při změnách v IS (IS se skládá z technologie a neformální části IS;hardware+software+datová základna)

návrh datové základny - pohled na to, co datová základna obsahuje-odpovídá pohledu na skutečnost, ve které se odehrává činnost podniku nebo organizace (data musí být stabilní)

základní pojmy databázových struktur

    º záznam (record) - množina údajů v datové základně, které se týkají jednoho reálného objektu (věcí, jevů, osob, děj, např. záznam o konkrétním druhu zboží)

    º atribut - zaznamenává vlastnost reálného objektu, např. název zboží, jeho váha, rozměry, barva, materiál, datum výroby

Souborový přístup

Historicky první - aplikace ukládá svá data do 1 či několika datových souborů (data file). Soubor obsahuje záznamy o 1 typu objektů VU formě datových vět. Hodnoty atributů v 1 záznamu se nazývají položky

omezení: každá aplikace si udržuje svá data (může je měnit). Problémové využívání týchž dat pro různé aplikace (např. adresa bydliště - nutnost opakovaných změn dat v řadě souborů při přestěhování)

organizace vět v souboru - položky tvoří strukturu záznamu (v aplikačním programu). Záznamy se ukládají jako věty do souborů, hodnoty atributů v 1 záznamu se nazývají položky.

omezení souborového přístupu - koncipován pro jednoúkolové zpracování. Těsná vazba struktury dat na aplikační program.

Databázový přístup

Základní princip: koncepcí oddělení dat od aplikací a svěření jejich správy do databáze. Databáze spravuje a řídí datovou základnu. Jednotlivé aplikace, pokud chtějí nějaká data uložit nebo přečíst žádají o tuto složku databáze

Požadavky na databázový systém

sdílení dat - odstranění redundance a paralelní přístup. Každý údaj v databázi je pouze jedenkrát a mohou k němu přistupovat různé aplikace; různé aplikace obecně mohou do databáze přistupovat paralelně (zároveň)

nezávislost aplikace - na změnách ve fyzickém uložení dat, abstraktní pohled na data, možnost definicí datových typů, centrální popis dat

typické uložení dat upravuje systém řízení báze dat (SŘBD)-pro přístup k datům nabízí aplikacím a uživatelům nástroje, s jejichž pomocí mohou vyjádřit, jaká data požadují.

ochrana dat před neoprávněným přístupem a poškozením, různí uživatelé mají různá přístupová práva do databáze, databáze má být schopná ochránit data i před výpadky elektřiny


TOPlist

© 2008 - 2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.

Informatika - Souborový a databázový přístup