Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Datové komunikace

základní charakteristiky počítačových sítí

propojování počítačů, sítí

veřejné datové sítě

přenosové protokoly

internet

bezpečnost sítí

Úroveň integrace počítačů

samostatné počítače - vylučuje vzájemnou komunikaci (např. víceuživatelské systémy)

LAN (Local Area Network) - Lokální síť

sítě relativně omezené geografické oblasti (místnost, areál), př. LIANE

1 vlastník a správce (supervisor)

vlastní komunikační infrastruktura (kabeláž, bezdrátový přenos)

nízká chybovost, vysoké přenosové rychlosti

odděleny /či propojeny/ od dalších PC prostředí (dalších sítí)

WAN (Wide Area Network) - Rozsáhlé počítačové sítě

umožňují datovou komunikaci v geograficky rozlehlých oblastech (přesahují hranice států i kontinentů)

pronajatá komunikační infrastruktura (optická vlákna, mikrovlnné trasy)

velké rozpětí přístupových rychlostí (64 kb/s - 10 Gb/s)

chybovost závisí na technologii

obsahují často nejrůznější druhy PC techniky, přenosových médií a protokolů

primárně určeny pro vzdálený přístup (př. Internet)

zvláštní typ globální sítě - GAN - Global Area Ntw. - síť IBM - privátní síť - důvod: bezpečnost

MAN (Metropolitan Area NT) - Metropolitní sítě

menší geograf. rozloha než WAN

vyšší přenosová rychlost než WAN

charakteristická je tzv. páteřní síť (backbone), propojující jednotlivá centra, do kterých jsou napojeny rychlými přípojkami jednotlivé sítě koncových účastníků

př. PASENET, PragoNet

Nevýhody datových sítí

cenová náročnost

vyškolení administrátorů i uživatelů sítě

nutnost ochrany dat před neoprávněným zneužitím systémů

možnost poškození dat, technického či programového vybavení


Počítačová síť je skupina navzájem propojených (komunikujících) počítačů

Distribuovaný systém - skupina počítačů, které se chová jako kompaktní celek. Vůči uživateli je existence jednotlivých strojů transparentní

Struktura počítačové sítě

komponenty: připojené počítače, spoje (linky, kanály), aktivní přepojovací prvky

topologie: vzájemné uspořádání jednotlivých prvků, vychází z vlastností kanálu (dvoubodové, sdílené)

Síťové karty (adaptéry)

je zařízení, které umožňuje připojení počítače nebo externího zařízení (tiskárna, scanner) do počítačové sítě

řídí tok dat mezi vnitřní datovou sběrnicí počítače (externího zařízení) a sériovým tokem dat v kabelovém rozvodu sítě

každé síťové médium se k síťové kartě připojuje pomocí specifického konektoru, který karta obsahuje

Bezdrátová síťová karta

3 com office connect wireless 11g access point

přístup k síti při rychlosti 54 Mb/s v okruhu 100 metrů


TOPlist

© 2008 - 2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.

Informatika - Datové komunikace