Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Informace

cykly cykly

    „Nacházíme se na prahu síťové inteligence - věku, z něhož se rodí nová ekonomika, nová politika i nová společnost.

    Podniky se budou reorganizovat, vlády se budou přeskupovat a jednotlivci najednou budou moci znovu hledat smysl života a vůbec sami sebe - a ke všem těmto změnám budou masivně napomáhat nové informační technologie.

    Nová doba přináší s sebou nové naděje, ale současně také nové a dosud neznámé hrozby. Naše budoucnost bude záviset na tom, co my - jedinci, jednotlivé podniky i celá společnost uděláme - tedy na našich rozhodnutích a na našich činech.“

Don Tapscott

Informace

staly se nezbytným předpokladem úspěšného řízení

dostávají se do středu strategických zájmů

znamenají zisk a konkurenční výhody

jsou prostředkem zvyšování produkce

• samy o sobě se staly zbožím

Vymezení informačního sektoru

Nové možnosti, ovlivněné IT: multimédia, datové komunikace,…

Rostoucí složitost okolního světa a jeho zvyšující se vzájemnost (globalizace - provázání a závislost)

Porozumění informacím

Využití informací

Atributy informačního věku:

změna závislosti mezi energetickými vstupy a dynamikou ekonomiky

orientace na energeticky méně náročný typ hospodářského růstu (pokles podílu výroby oceli)

primárním „motorem“ hospodářského rozvoje přestávají být hmotné zdroje a stávají se jím informace

závislost mezi hospodářskou dynamikou a počtem přihlášených patentů

závislost mezi hospodářskou dynamikou a objemem přenášených informací

Hlavní atribut informačního věku:

primárním „motorem“ hospodářského rozvoje přestávají být hmotné zdroje a stávají se jím informace

Dlouhodobé změny s cyklickým charakterem

Kondratieffovy cykly, tzv. dlouhé cykly (40 - 60 let), spojované s etapami zásadní technologické inovace

cykly

Informační éra

vymezení informačního sektoru hospodářství (vedle tradičních zemědělství a průmyslu)

změna fungování společnosti - řadu činností si již nelze bez využití počítačových a komunikačních prostředků představit (např. prodej letenek, elektronické platby, automatizované řízení výroby)

nové možnosti, které přinášejí IT multimédia, informační dálnice (elektronická pošta), komunikační možnosti

rostoucí složitost okolního světa a jeho vzájemnost

rostoucí informační potřeba člověka, vyvolávající nutnost se v tomto světě orientovat

otázka smysluplné využitelnosti informací

Počet pracovníků v informačním sektoru a v ostatních sektorech v USA

Počet pracovníků v informačním sektoru a v ostatních sektorech v USA - schematicky


TOPlist

© 2008 - 2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.

Informatika - Informace