Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Informační zahlcení

Nárůst nabízených a dostupných informací není provázen adekvátním rozvojem schopností člověka s informacemi pracovat

Podoby informačního zahlcení:

člověk věnuje rozhodující část svého úsilí a pozornosti získávání informací na úkor jejich interpretace a zužitkování (nezbývá na ně čas).

Strach z informačního zahlcení vede k vědomé rezignaci na informace (získání či interpretaci) a k volbě méně kvalifikovaného způsobu rozhodování.

Oslnění možnostmi dostupnosti informací, není provázeno schopností a znalostmi využít jejich potenciál a zužitkovat je v rozhodovacím procesu

Obrana proti informačnímu zahlcení

užití vhodných informačních filtrů (rozlišení relevantních informací (podstatných) od informací nedůležitých (irelevantních).


Obecně platí, že je lepší využívat méně informací, zato podstatných pro porozumění problémové situaci a rozhodování.

Co je to informace

Filosofický pohled (Jiří Zeman): „Informace je objektivní a obecnou vlastností související se schopností odrazu a samotné organizace hmoty a umožňuje vyjadřovat míru uspořádanosti systémů.“

tj. informace patří k základním atributům hmoty, vyjadřuje její stav Ekonom (L.Long): „Informace je to, co vyplývá z pečlivých analýz, zpracování a prezentace dat v takové formě, která bude vhodná pro rozhodovací proces.“

Informace je zde vztahována k určitému problému a procesům (operacím), vztahujícím se k jeho řešení.

kybernetika

dává ji do souvislosti s příjemcem informace (Norbert Wiener - 1954)

informace je název pro obsah toho, co si vyměňujeme s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním

    º informace nejsou „to, co si vyměňujeme“, ale „název pro obsah toho,…“

člověk vnímá svět skrze informace a na základě odpovídajícího poznání jedná

někteří odborníci z oblasti informačních systémů upřednostňují pojetí informace, zdůrazňující její význam v souvislosti se změnami:

    º „Informace vyvolává změnu stavu nebo chování příjemce“ (Norbert Žid)

Adamec, Ehleman: „Informaci lze charakterizovat jako zprávu nebo sdělení, které snižují entropii systému, příjemcovu neznalost daného jevu.“


data - na rozdíl od informací, jsou takové zprávy nebo výrobky, u nichž nepožadujeme, aby snižovaly neurčitost nebo neznalost daného jevu

informace jsou data, ale data z dat automaticky neplynou informace - data se stanou informacemi teprve účelným využíváním v systému řízení

capta - výběr vhodných informací (ze všech dosažitelných) -> capture of data

míra neurčitosti - entropie

jednotka míry informace - 1 bit (neurčitost realizace jevu, který má jen dvě možnosti)


TOPlist

© 2008 - 2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.

Informatika - Informační zahlcení