Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Internet

„síť sítí“ - síť typu WAN - protokol TCP/IP - název

celosvětový společný přístup od počítačů a sítí, globální rozšíření

globální rozšíření - stamilióny přímých i nepřímých uživatelů

přes 1 milion serverů s více než 50 miliony www stránek

globální komunikační a informační médium, bez centrálního řízení a kontroly, jediná řízená věc je správa adres

využívání struktury zdarma

výraz pro obecnou rozlehlou počítačovou síť, sestávající alespoň ze 2 nebo více menších, vzájemně propojených a komunikace schopných sítí

Trendy

každodenně rostoucí počet uživatelů

rostoucí rychlost datových přenosů (Internet 2)

multimediální informace

integrace internetových služeb (včetně komerčních) na www

přibývající komercializace

globalizace služeb, současný nárůst trhu

Různé aspekty internetové kultury

internet původně využíván v akademickém prostředí

vzájemná pomoc a podpora

důraz a respektování síťové etiky

možnost zneužití - např. politické účely, pornografie

ochrana dat

problematické hledání trestní a právní odpovědnosti

kompromis mezi svobodou a cenzurou

Historie vzniku internetu

strategický problém v období studené války: Jak bude moci komunikovat armáda po atomové válce, ….

centrálně řízená síť je vynikající, ale zde nepoužitelná - řešení roku 1964 - síť bez centrálního řízení

datové pakety - postupně předávány od uzlu k uzlu - výpadek uzlu nehraje žádnou roli, jeho roli přebírá nejbližší možný uzel

WWW (World Wide Web)

je informační systém na bázi hypertextových dat v grafickém uživatelském prostředí

*1989 v CERNu (Ženeva) jako IS pro tamní pracovníky výzkumu

hypermediální systém - umožňuje ve WWW dokumentech vzájemnou vazbu a propojení mezi multimediálními daty (texty, grafikou, audio, video …)

Browser

přístupový program k WWW, původně určen k prohlížení webovských stránek

dnes: univerzální internetovské uživatelské rozhraní - Internet Explorer, k WWW dokumentům je možný přístup z klientských počítačů prostřednictvím tzv. WWW-browserů (program pro přístup k datům), browser musí poznat, kde se nachází hledaný dokument, tuto adresu obsahuje URL

URL (Uniform Resource Locator)

složen z identifikace internetovské služby - HTTP, FTP… dále z internotovské adresy serveru - IP-adresy nebo jména domény, a z umístění dokumentu na serveru, hypertext ve WWW stránkách je založen na automatickém propojení URL (spojení)

IP-adresa

je složena ze čtveřice čísel (< 256), jež jsou od sebe odděleny tečkami, společně vytváří podobně jako poštovní adresa jednu určitou adresu na internetu. Teoreticky leze adresovat 2³² adres

•Centrální evidence přidělených IP adres i systém přidělování nových domén se vede a organizuje v USA

DNS (Domain Name System)

alternativní forma adresace, je rovněž vystavěna hierarchicky, adresa DNS obsahuje komponenty, které jsou od sebe odděleny tečkami (např.: www.ekonomie.topsid.com)


TOPlist

© 2008 - 2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.

Informatika - Internet