Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Multimédia

Médium - komunikační nebo sdělovací prostředek

typ obsahu: obraz, zvuk (elektromagnetické vlnění, mechanické vlnění)

prostředí obsahu - TV, internet

nosiče obsahu - TV signál, CD, DVD, quicktime, jpeg

signály → data → informace

obsah → nosič (prostředí) → příjemce

Audiovizuální technologie

Obraz: text - musíme znát jazyk, strukturovaný přenos jako informace; fotografie - vizuální vjem, reálné objekty (pouze záznam reality), kresba - tvorba (viz vjem)

pohyblivý obraz - faktor času (např. animace, video)

zvuk - záznam zvuku (řeč), hudba (akustické/elektronické nástroje)

Interakce - aktivní prvky (hyperlink), komunikace člověka s prostředím aplikace. Největší interakci potřebují počítačové hry.

Média kombinujeme za účelem rozšíření sdělení (1+1>2)

nejsilněji se do paměti ukládají čichové vjemy

nutné využít silné stránky jednotlivých prvků

celkový výsledek by měl být konzistentní - respektovat obsah a prostředí

Technologie - pojem ze 60. let 20. stol.

technologie v pozadí, zastoupena v nástrojích a technice

pod technologií je většinou složitá věda (matematika)

použití: zajištění kvality a uchování

zpracování: úprava kvality, kreativita, příprava pro výstup (pro cílové médium)

výstup: zajištění odpovídajícího výstupu vzhledem k účelu, zajištění zálohy pro další zpracování

Trend: digitální konverze médií

fotografie → digitální fotky

film → video → digitální video

analogový zvuk → digitální zvuk (CD) → digitální komprimovaný zvuk

zpracování signálu → zpracování dat

profesionální sféra - pozvolný přechod

Digitalizace

analogový signál - digitální záznam (data)

sampling (integrace) - frekvence

kvantifikace - popsání hodnoty

v rámci oboru (počet barev)

algoritmy - transformace

Problematika technologií

kvalita - věrnost: nereprodukuje přesně (např. reflexní barvy, proto se využívají pro tvorbu ochranných prvků - např. bankovky, stravenky)

kvantita

objemová vs. výpočetní náročnost (archivace, přenos a prohlížení)

průchodnost (propustnost) technologií - PC bus, network bandwidth, wireless bandwidth

Typy prostředí

1:1 - aplikace-standardy/vlastní přístup (hry)

standard - jednodušší, známé vlastnosti

vlastní systém - inovace, vlastní funkce, jedinečnost

1:N - web-html, flash, quicktime - kodifikované standardy

standardy: poskytovatel obsahu + poskytovatel technologie → uživatel

1:N+1 - mobilní multimédia - i-mode, G3

diferenciace - různý přístup a požadavky k obsahu

přístupy - standardy, multiplatformní řešení

komponenty - různé možnosti zapojení médií

Role standardů

standard: akceptovaná specifikace - kompatibilita, formát, nosič

různá prostředí - 1:N(+)

platformy: PC, Apple, Unix

regiony: znaky, konvence

strukturované a definované specifikace - modularita, rozšiřitelnost, přenositelnost, otevřenost -> flexibilita, obsah nezávislý na formátu, autor neřeší škálu prostředí

Specifika některých médií

TV - normy PAL-NTSC - rozdílný přenos obrazové informace YVV - omezení normou

WWW - komprese: omezení připojením, pseudo-standardy (asf, mov, ram)

PC - omezení výkonem a kapacitou nosičů

film - max. kvalita, Dolby, THX

Digitální multimédia

kombinace více typů obsahu v kontextu několika prostředí a různých nosičů

obsah: obraz, zvuk, video

prostředí: PC + internet = „počítačová multimédia“

nosiče: nejrozšířenější technologie

Situace - multimédia na každém kroku

digitální zařízení (Apple digital hub, MS Mira) - digitální foto, kamery, mp3 přehrávače

nástroje přešly do oblasti spotřební elektroniky

jsou široce nabízeny, ale i očekávány - čeká se porozumění, ale i připravenost a schopnost

Aplikace využití

zábava-hry: interakce, média (CD, DVD - doplněk tradičního obsahu)

vzdělání - výukové aplikace: prezentace

věda: aplikace kombinující práci s více médii - umožňuje jiný pohled na problém

business: prezentace, reklama, vývoj


TOPlist

© 2008 - 2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.

Informatika - Multimédia