Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Databázový přístup

požadavky na databázový systém:

kontrola konzistence dat - databáze má být schopna zajistit dodržování určitých pravidel tzv. integritních omezení a zabezpečit data před případnými nehodami, které mohou vzniknout v průběhu transakcí

transakce - posloupnost manipulací s daty, která musí proběhnout, aby data byla uložena správně, např. převod z 1 účtu na jiný účet v bance (musí proběhnout korektně na obou účtech)

velké objemy dat - relativně k možnostem paměťových médií musí být databáze schopna uchovávat odpovídající objem dat

správa dat - etapy vývoje

Databázový přístup

Databázový přístup

velké databázové systémy - firmy Informix, Sybase - nákladné

menší (cenově dostupnější) databázové systémy - MS Access, Paradox, FoxPro, dále pak malé databázové systémy dostupné zcela zdarma - např. My SQL

    º jazyk SQL - standard umožňující využívání datových zdrojů spravovaných různými databázovými systémy

tvorba datové základny pro IS organizace - složitá záležitost vyžadující péči lidí s různým odborným zaměřením. Při návrhu konceptuálního schématu datové základny se rozhoduje o tom, co v datové základně bude. Během provozu IS je pro uživatele důležité, zda umí datovou základnu využívat jako informační zdroj

požadavky na počítačový IS:

    º horizontální a vertikální integrace informací

    º rychlé agregování informací od nižších stupňů zařízení

    º racionální prezentace informací v čase, formě a prostoru

    º časová frekvence

    º rozsah uchovávaných informací

Organizace dat - soubory a databáze

zpracování transakcí - dávkové zpracování nebo zpracování on-line

současný trend - objektově orientované a hypermediální databáze

Organizace dat - soubory a databáze

Návrh strukturované datová základny

realita, jejímž odrazem má být navrhovaná datová základna, se stává z různých objektů, neboli entit

mezi sledovanými entitami mohou existovat různé vztahy (např. mezi entitami stejného typu = rekurzivní vztah)

kardinalita vztahu: symbolické označení 1:1 (profesor XY má za manželku ZN); 1:N (které studenty učí profesor XY); M:N (které studenty učí kteří profesoři)

Integritní omezení datové základny - veškerá pravidla vymezující přípustné hodnoty (a kombinace hodnot) atributů, formát zobrazení

Relační model dat předpokládá existenci jednohodnotových atributů

představa zobrazení formou relační tabulky, ve které odpovídá pojmu n-tice řádek a pojmu atribut sloupec

Relační databáze

všechna data mají tvar 1 nebo více tabulek s pojmenovanými sloupci

každý sloupec obsahuje data z 1 domény (tj. 1 datového typu)

prvky jednotlivých sloupců (jímž je dáno jméno a typy) se nazývají obvykle položky nebo pole a pojem řádek splývá s pojmem záznam (věta)

relacemi ve smyslu relačního modelu dat se obecně popisují jak entity, tak vztahy mezi nimi

podle tohoto dvojího využití pak můžeme terminologicky rozlišovat mezi tzv. entitními relacemi neboli množinami uspořádaných n-tic atributů popisujících samotné entity a „vztahovými relacemi“ (tj. množiny uspořádaných n-tic)

Datové sklady

princip tzv. Warehouse - 2 hlavní záměry

sjednocení pohledu na data v jednotlivých tzv. produkčních systémech poskytne přehledný přístup k datům, ale organizace přičemž rozličně nazývané jedny a tytéž věci budou viděny jakožto věc jedna a různě měřené veličiny


TOPlist

© 2008 - 2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.

Informatika - Databázový přístup