Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Základní pojmy pro zpracování dat

Entita

každý objekt (jev, událost …), který je pro nás ve vymezeném systému z nějakého důvodu významný, a který označujeme vhodným jménem

Typ entity

vymezuje celou množinu objektů

Výskyt entit

individuum - datový popis jednoho individuálního objektu

Atribut

souhrnem významných vlastností typu entity (definují se, hodnota parametru)

Primární klíč

slouží k vzájemnému rozlišení výskytů entit stejného typu

příklad

        typ entity - student TUL

        atributy - jméno, narození, RČ, číslo OP

        výskyt entity - datový popis každého ze studentů TUL

        primární klíč - číslo OP

Datová věta

je datovým obrazem jednoho výskytu entity, obsahuje primární klíč

Datová položka

zobrazuje, resp. vyjadřuje hodnotu jednoho z atributů

Datový soubor

datový obraz všech výskytů entit stejného typu

Datová základna

souhrn datových souborů v systému (ve většině informačních systémů je datově zobrazeno více typů entit)

Vlastní data

konkrétní udávané hodnoty atributů


TOPlist

© 2008 - 2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.

Informatika - Základní pojmy pro zpracování dat