Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Počítačové paměti

charakteristické parametry

vybavovací doba (doba od vyslání signálu do okamžiku, kdy se signál objeví v datové sběrnici)

přenosová rychlost

kapacita paměti

zda se paměť po vypnutí počítače vymaže

možnost pouze číst nebo také zapisovat

vnitřní paměť

ROM (Read Only Memory)

paměť pouze pro čtení, uchování dat i po odpojení napájení, uchování neměnných dat/programů

zaznamenání dat již při výrobě, nelze je již měnit

varianty:

    º PROM (Programable ROM) - paměť lze jednou naprogramovat v programátoru, nelze ji přepsat

    º EPROM (Ereasable PROM) - lze působením UV světla smazat a naprogramovat znovu

    º EEPROM (Electrically EPROM) - elektricky mazatelná a přeprogramovatelná (po bytech). Doba pamatování omezena na cca 10-20 let

    º FLASH PROM - viz RAM, ale po odpojení napětí se nevymaže (cca tisíce cyklů zápisu)

BIOS

základní program pro otestování a nastavení PC po zapnutí a instrukce pro zavedení operačního systému (ROM-BIOS [Basic Imput/Output Systém])

ROM-BIOS

jde o 1. program, který se v PC spouští při každém zapnutí

jakmile se BIOS nastartuje, nejprve určí, které periferie jsou k PC připojené a zda jsou aktivní. Potom načte operační systém z pevného disku nebo určitého média (disketa, CD, DVD, flash,…) do paměti RAM a spustí je

RAM - (Random Acces Memory)

paměť s libovolným přístupem

umožňující čtení i zápis

po odpojení napájení ztráta dat

kritický parametr - vybavovací doba (čas od příchodu MR /memory read/ do okamžiku zjevení dat - data jsou aktivní k přenosu)

polovodičové paměti RAM

Statická RAM

uchování dat formou klopných obvodů (bistabilní = obvod, který je schopen setrvávat v jednom ze dvou stavů, dokud není signálem z venku přinucen se překlopit do 2. stavu)

hodnota výstupu 0 a 1 v závislosti na hodnotě naposledy provedeného vstupu

pro každý bit své kapacity klopný obvod + ovládací logika

rychlá, větší spotřeba, dražší, paměti typu Cache

Dynamická RAM (rozdíl mezi statickou a dynamickou RAM je ve způsobu ukládání dat)

uchování dat formou vybíjených kondenzátorů

nutnost obnovování zapsaných dat

menší spotřeba, levnější, delší vybavovací doba (pomalejší tzv. refresh cyklus)

CMOS RAM - (bipolární paměti)

malá spotřeba

zápis parametrů BIOS

napájena z baterie (min. nároky na ztrátový výkon)

integrace hodin reálného času, heslo, SET UP - nastavení PC

Fyzická organizace operační paměti

základní blok paměti = paměťový modul

3 hlavní typy:

SIMM - Single in-line Memory Module

    º nejstarší typ, dnes se již nevyrábí; 32 bitová adresní sběrnice

DIMM - Dual In-line Memory Module

    º 168 pinů, 64 bitová komunikace, kapacita 16 - 512 MB

DDR DIMM - Double data Rate DIMM

    º 184 pinů, nejsou kompatibilní s DIMM, nižší spotřeba a tepelné ztráty, dvojnásobná rychlost oproti DIMM

RIMM

    º 184 pinů, velikosti: 64, 128, 256, 512 MB; moduly RIMM jsou 16ti bitové (proto se obsazují v párech)

přidávaní 9. paritního bitu

ECC (Error, checking and correcting) - samoopravný kód

Fyzická organizace operační paměti

Paměti typu cache

Moorův zákon - každých 18 měsíců se v dané cenové skupině zdokonaluje

rychlá statická RAM, do velikosti 256 Kb

umožňuje uchování části obsahu pomalejší operační paměti (většinou dynamické RAM)

přepisuje se do ní obsah části operační paměti, se kterou se častěji pracuje

zrychluje činnost paměti počítače

Paměti typu cache

TOPlist

© 2008 - 2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.

Informatika - Počítačové paměti