Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Otázky 1

Počítačové zpracování informace je spojeno převážně s:

a) signální úrovní informace

b) datovou úrovní informace

c) úrovní zpráv


U poziční číselné soustavy hodnota znaku

a) nezávisí na poloze znaku v rámci čísla

b) závisí na poloze znaku v rámci čísla

c) závisí na kombinaci kódů uvnitř čísla


Mezi tři revoluční zlomy, související s lidskými aspekty informačních technologií lze zařadit

a) objev a využití sítí WAN

b) vznik a užití písma

c) vynález psacího stroje


Wienerově pojetí informace odporuje tvrzení, že

a) informace vzniká při přizpůsobování subjektu vnějšímu světu a působením tohoto přizpůsobování na vnější svět

b) informace vzniká v důsledku naší interakce s vnějším světem

c) informace je obsah toho, co si vyměňujeme s vnějším světem


Interpretace informace je

a) vyjádřením hodnoty informace ve vztahu k popisovanému jevu

b) objektivní vyjádření informace

c) subjektivní a má individuální charakter


Algoritmus, zapsaný v počítačovém jazyce se nazývá

a) výkonný program

b) zdrojový program

c) algoritmický program


Do paměti o kapacitě 1 kB mohu zapsat až

a) 8192 bitů dat

b) 1024 bitů dat

c) 1000 bitů dat


Kolik různých stavů systému mohu rozlišit pomocí šestibitového kódu?

a) 64

b) 256

c) 8


Počítačový program je

a) instrukční soubor daného počítače

b) sled instrukcí zapsaný v binárním kódu s vazbou na konkrétní HW

c) algoritmus zapsaný v jazyku, který je „srozumitelný“ počítači


Amplitudová modulace umožňuje

a) realizovat změny informace na datové úrovni

b) přenos dat prostřednictvím změn amplitudy nosného signálu s konstantní frekvencí

c) analyzovat přenášená data z hlediska možného odposlechu


TOPlist

© 2008 - 2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.

Informatika - Přehled zkouškových otázek 1