Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Otázky 2

Frekvenční modulace je založena na

a) frekvenčních změnách signálu o proměnné amplitudě

b) změnách frekvence signálu o konstantní amplitudě

c) změnách frekvence signálu o proměnné amplitudě


Modem v rámci přenosového kanálu představuje

a) modulační zařízení pro kódování dat

b) zařízení umožňující transformaci digitálních signálů pro přenos po analogových linkách

c) koncové zařízení umožňující realizaci modemických spojení


Syntaktické hledisko informace

a) představuje objektivní prezentaci informace v konkrétní oblasti

b) se zabývá obsahovou stránkou informace

c) se zabývá kódováním, zápisem a možnostmi spojování znaků


Mikroprocesor představuje

a) řadič a aritmeticko-logickou jednotku realizovanou v jednom integrovaném obvodu

b) aritmeticko-logickou jednotku realizovanou v jednom integrovaném obvodu

c) řadič realizovaný v jednom integrovaném obvodu


Mezi základní bloky von Neumannova schéma počítače nepatří

a) paměti ROM

b) řadič

c) aritmeticko-logická jednotka


Procesor Intel - Pentium IV obsahuje

a) řádově desítky miliónů tranzistorů

b) více než 100 miliónů tranzistorů

c) řádově statisíce tranzistorů


ROM-BIOS je

a) rychlá paměť pro ukládání mezivýsledků instrukcí

b) část operační paměti typu ROM

c) základní program PC, uložený v paměti ROM


Program BIOS se u PC spouští

a) v závislosti na činnosti operačního systému

b) vždy po zapnutí počítače

c) výhradně při zapnutí počítače


Data na CD jsou zaznamenávána do

a) spirálové stopy

b) optické stopy ve vazbě na tabulku FAT

c) sektorů a stop na záznamovém médiu


Přístupová doba na disk (access time)

a) se skládá z doby vystavení hlavičky + doby čekání na natočení média

b) je rovna době vystavení hlavičky na příslušnou stopu

c) je rovna době čekání na natočení média na příslušný sektor


U technologie „Blue Ray Disc“ je dosaženo vyšší hustoty záznamu díky využití laseru

a) s delší vlnovou délkou

b) s proměnnou vlnovou délkou

c) s kratší vlnovou délkou


Architektura klient/server

a) řeší problematiku správy souborů na datovém serveru

b) řeší problematiku zpracování souborů na výkonném serveru

c) řeší problematiku dálkového přístupu k datovým serverům


TOPlist

© 2008 - 2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.

Informatika - Přehled zkouškových otázek 2