Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Otázky 4

Princip neodmítnutelnosti při použití elektronického podpisu

a) znamená souhlas s přijetím zaslané zprávy

b) garantuje odpovědnost odesílatele za odeslanou zprávu či data

c) garantuje odpovědnost příjemce za přijatou zprávu či data


Zajištění neodmítnutelnosti zpráv znamená

a) že odesílatel nemůže popřít odeslání zprávy a příjemce její přijetí

b) že odesílatel i příjemce se informují o datové komunikaci jiným způsobem, např. telefonicky

c) zajištění datové komunikace po vyhrazených datových linkách1.


Počítačové zpracování dat je založeno zejména na

a) formalizovaném vyjádření informace v kódu ASCII za podmínky využití moderních informačních technologií

b) formalizovaném vyjádření informace, vysoké rychlosti prováděných operací a velkých objemech zpracovávaných dat

c) vyjádření informace v kódu ASCII, vysoké rychlosti prováděných operací a velkých objemech zpracovávaných dat


Mezi tři revoluční zlomy, specifikující lidské aspekty informačních technologií nepatří

a) vynález psacího stroje

b) vznik a užití písma

c) formování jazyka


Na sémantické úrovni informace

a) význam datům přisuzuje vždy jejich příjemce - uživatel

b) je význam dat objektivně interpretován na základě dekódovacích algoritmů

c) je interpretace významu dat vztažena k cílovému jednání uživatele


Sémantická úroveň informace se zabývá

a) subjektivním charakterem informace, vztaženém k určitému záměru

b) formální strukturou informace

c) obsahovou stránkou informace


Snižování informační entropie systému

a) je výrazně ovlivněno způsobem napojení na globální datové sítě (např. Internet)

b) je spojeno s odstraňováním příjemcovy neznalosti daného jevu

c) je spojeno s rostoucí neznalostí daného jevu


Sudá parita znamená doplnění bitového řetězce o další bit tak, aby

a) bitový řetězec se skládal ze sudého počtu bitů

b) celkový počet jedniček a nul v řetězci byl sudý

c) celková počet jedniček v řetězci bitů byl sudý


Hexadecimální kód

a) umožňuje záznam dvou hexadecimálních číslic v jednom bytu

b) umožňuje záznam dvou alfanumerických znaků v jednom bytu

c) je zabezpečený způsob kódování alfanumerických znaků pomocí hexadecimálního polynomu


TOPlist

© 2008 - 2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.

Informatika - Přehled zkouškových otázek 4