Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Otázky 8

Tabulka FAT slouží pro

a) zajištění logického rozmístění souborů na disku

b) zajištění a adresaci fyzického rozmístění souborů na disku

c) zabezpečení dat vůči neoprávněnému přístupu


Operační systém

a) je základní programové vybavení, umožňující spolupráci s příslušným HW

b) je systém, zabezpečující sledování a kontrolu podnikových operací

c) je programové vybavení pro řízení procesů v informačních systémech


Sítě typu LAN jsou

a) sítě v omezené geografické oblasti s jedním konkrétním vlastníkem (správcem sítě)

b) sítě se spojením do Internetu

c) datové sítě v omezené geografické oblasti, vytvářené převážně více vlastníky


Počítačová síť Internet

a) výkonná privátní síť typu WAN, ve které je upřednostňována činnost komerčních subjektů

b) je globální počítačová síť, ve které je omezena činnost komerčních subjektů

c) je globální počítačová síť, umožňující datové přenosy


Fyzická vrstva komunikačních protokolů (ISO-OSI a TCP/IP) definuje

a) způsob přenosu nestrukturovaných dat přenosovým médiem

b) fyzickou realizaci přenosu signálů

c) možnosti realizace komunikačních zařízení


Router umožňuje komunikaci mezi počítačovými sítěmi na základě

a) přenosu signálů stejného typu

b) důsledného využití shodných technologií

c) porovnávání adres přenášených datových paketů


Počítačová síť Internet

a) je financována z příspěvků jednotlivých států v závislosti na počtu připojených počítačů

b) je financována ze zpoplatňování síťové infrastruktury

c) je založena na bezplatném využívání síťové infrastruktury


URL slouží

a) ke komprimaci dokumentu

b) k přenosu dokumentu

c) k adresování dokumentu


DNS (doménová) adresace

a) je vystavěna hierarchicky

b) má lineární adresní strukturu

c) umožňuje registraci adresy na základě provozované verze protokolu TCP/IP


TELNET

a) je protokol, umožňující přenos souborů mezi jednotlivými počítači prostřednictvím sítě

b) je standardní služba pro připojení na vzdálené počítače

c) je služba sítě Internet, sloužící k vyhledávání fulltextových dokumentů


TOPlist

© 2008 - 2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.

Informatika - Přehled zkouškových otázek 8