Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Otázky 11

Kódová abeceda představuje

a) seznam elementárních znaků a jejich základních kombinací

b) množinu elementárních znaků

c) jednoznačné přiřazení mezi jednotlivými prvky a jejich významem


Vynález mikroprocesoru lze datovat do období konce

a) šedesátých let

b) padesátých let

c) sedmdesátých let


Záznamová média typu CD a DVD jsou

a) citlivá na změny magnetického pole

b) necitlivá na změny magnetického pole

c) založena na záznamu změn magnetického pole zápisového laseru


Lokální sběrnice (local bus)

a) neumožňuje připojování starších ISA karet

b) rozděluje systémovou sběrnici na rychlou „lokální“ a pomalejší „vnější“ sběrnici

c) zvyšuje šířku datové sběrnice na dvojnásobek


Architektura file/server

a) řeší problematiku zpracování souborů na výkonném serveru

b) řeší problematiku dálkového přístupu k výkonným serverům

c) řeší problematiku správy souborů na datovém serveru


Optický kabel

a) slouží pro datový přenos světelných signálů ve skleněném vlákně

b) slouží pro datový přenos optických signálů v metalickém vodiči

c) umožňuje rychlý přenos elektrických signálů


Amplitudová modulace se vyznačuje

a) změnami kmitočtu přenášeného signálu, amplituda je konstantní

b) konstantním kmitočtem a amplitudou přenášeného signálu při změnách šířky pulsů

c) změnami amplitudy přenášeného signálu; kmitočet je konstantní


Certifikační autorita je povinna vydávat

a) seznam zneplatněných certifikátů

b) seznam neplatičů za certifikované podpisy

c) přehled o provozu certifikačního uzlu


Kondratieffovy cykly jsou

a) krátkodobé ekonomické cykly, charakterizující nástup informatické revoluce

b) dlouhodobé cykly, spojované s etapami zásadní technologické inovace

c) formalizovaným vyjádřením kódování informace


Bluetooth znamená

a) technologii rádiového bezdrátového propojení digitálních zařízení

b) modrý grafický prezentační tisk

c) základní propojení sběrnicové technologie LAN


TOPlist

© 2008 - 2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.

Informatika - Přehled zkouškových otázek 11