Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Otázky 12

Informaci lze pojímat jako sdělení

a) zvyšující entropii systému

b) odstraňující entropii systému

c) snižující entropii systému


Algoritmus je

a) přesně stanovený postup, vyjádřený jako sled operací

b) formalizovaná představa o funkci procesu

c) zápis počítačových operací


Signály jsou

a) fyzikální veličiny zpravidla s nízkou energetickou úrovní, odrážející stav systému

b) výhradně reprezentací průběhů napětí a proudu v elektromagnetickém obvodu

c) veličiny, rozpoznatelné lidskými smysly


Informace bez relevantních znalostí uživatele

a) představují pouhá data bez informačního obsahu a hodnoty

b) lze s výhodou využít v systémech pro podporu rozhodování

c) jsou s výhodou zpracovatelné na všech informačních úrovních


Interface USB je

a) paralelní rozhraní

b) sériové rozhraní

c) kaskádní rozhraní


Otázka trestní a právní odpovědnosti za data zveřejněná na síti Internet

a) je řešena dle zákonů země, pro kterou jsou příslušná data určena

b) je řešena v souvislosti s jednáním mezinárodního soudního dvora v Haagu

c) není uspokojivě řešena


Firewall

a) slouží k zabezpečení požární ochrany počítačových uzlů

b) je soubor opatření, která zabezpečují síť zejména proti neoprávněnému přístupu zvenčí

c) slouží k propojení počítačových sítí na centrální ochranné servery


Využívání moderních informačních technologií

a) je rizikové pouze z hlediska možné ztráty dat

b) nemá vliv na možná zneužití osobních dat

c) s sebou nese riziko zneužití osobních dat


Na signální úrovni informace

a) se přijatá informace obvykle analyzuje pomocí expertních systémů

b) se realizují veškeré datové přenosy

c) se řeší veškeré formální operace s daty


První generace počítačů, pracující s operační rychlostí cca 100 operací/s, je spjata

a) s využitím tranzistorů

b) s využitím integrovaných obvodů

c) s využitím elektronek


Vektor přerušení

a) ukazuje na adresu paměti, kde je uložen obslužný program přerušení

b) je signál řídící sběrnice

c) je dvojice čísel, charakterizujících příslušnou programovou chybu


TOPlist

© 2008 - 2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.

Informatika - Přehled zkouškových otázek 12