Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Otázky 15

Repeater je zařízení, umožňující propojení počítačových sítí

a) při použití shodných technologií a shodných přenosových rychlostech

b) při použití shodných technologií bez ohledu na přenosové rychlosti

c) bez ohledu na použité přenosové technologie a rychlosti


Kognitivní bariéry

a) jsou spojeny s neschopností správně informaci interpretovat, či jí porozumět

b) jsou odstraňovány díky využití IS/IT

c) jsou spojeny s rozvojem a využitím počítačové techniky


IP adresa třídy B umožňuje adresovat

a) 16 připojených zařízení

b) dvě na šestnáctou připojených zařízení

c) 256 připojených zařízení


Minimální zpoždění signálu při komunikaci přes geostacionární satelity představuje řádově

a) milisekundy

b) desetiny vteřiny

c) vteřiny


Datová základna (databáze)

a) představuje souhrn dat a datových souborů v systému

b) je představována souhrnem technického a programového vybavení podniku

c) je představována programovým vybavením, sloužícím pro práci s daty


Operační systém je součástí

a) operačního programového vybavení počítače

b) aplikačního programového vybavení počítače

c) základního programového vybavení počítače


Procesory RISC mají

a) méně instrukcí než procesory CISC

b) více instrukcí než procesory CISC

c) přibližně stejný počet instrukcí jako procesory CISC


Mezi základní charakteristiky strojového zpracování dat nepatří

a) mimořádně vysoké rychlosti prováděných operací

b) formalizované vyjádření informace

c) využití vysokorychlostních sítí WAN


Paměť typu CACHE umožňuje

a) zrychlení činnosti počítače

b) zvýšení taktovací frekvence PC

c) jeden zápis a opakované čtení


Analogové signály

a) sledy kódu v binárním vyjádření

b) představují sled kódovaných diskrétních slov

c) jsou kontinuální fyzikální veličiny


Psychologické bariéry z hlediska uspokojování informačních potřeb znamenají

a) že potenciální uživatel informace má psychologické či morální zábrany pro získání dané informace

b) problémy s interpretací informace z důvodů psychologických problémů jejího příjemce

c) problémy s porozuměním informaci z důvodu psychologických problémů původce informace


Optické disky typu CD a DVD jsou založeny na

a) proměnné lineární rychlosti

b) konstantní lineární rychlosti

c) konstantní rychlosti otáčení


Označ hierarchicky správné seřazení termínů.

a) znaky → signály → data

b) signály → znaky → data

c) data → signály → znaky


Znalosti z hlediska interpretace informace

a) jsou individuální a mají klíčový význam

b) jsou objektivní vlastností subjektů

c) nemají významný vliv s ohledem na stanovený cíl


Intranet

a) je řízen a centrálně chráněn proti neoprávněným přístupům

b) vyžaduje použití jediného operačního systému

c) není centrálně řízen ani koordinován


Paralelní interface umožňuje

a) současný přenos více datových signálů

b) paralelní řazení připojovaných periférií

c) paralelní spojení datových a řídících vodič


TOPlist

© 2008 - 2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.

Informatika - Přehled zkouškových otázek 15