Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Přenosová média datových sítí
(fyzická vrstva)

Kroucená dvoulinka (twisted pair - TP)

nejstarší a nejrozšířenější přenosové médium - původně telefonní kabel - kroucením sníženo rušení

typický dvoubodový spoj

VTP - nestíněná

STP - stíněná - tvořená 4 kroucenými páry vodičů

    º používá se pro realizaci strukturované kabeláže (v rámci budovy); pro horizontální rozvody (v rámci patra) se používá kroucená dvoulinka; pro vertikální rozvody se používá optické vlákno

    º jednotná kabeláž pro telefony a data

    º svedena do 1 centra - umožňuje pružně připojovat a přizpůsobovat topologii

    º zásuvka se může stěhovat s uživatelem

Koaxiální kabel

skleněné vlákno

2 vrstvy z materiálů s vhodnými indexy lomu - světlo se udrží uvnitř jádra

data transformovaná do světelných pulsů vysílaných do vlákna laserem

použití při přenosech na velké vzdálenosti či velkých objemech dat (páteřní sítě)

• vlastnosti: obrovská šířka pásma, nerušitelné, nevyzařuje - tj. neruší ani nelze odposlouchat, nic se neindukuje - standardní pro venkovní spoje, dvoubodový spoj, odbočka nebyla uspokojivě vyřešena, poměrně drahé, ale dostupné, méně pružné

Radiové spoje

používají obvykle pásem KTV, dosah do cca 30-50 km

elektromagnetické vlny v pásmech VKV nesledují zakřivení zemského povrchu

Pozemní směrové spoje

mikrovlnná pojítka = vzájemná viditelnost vysílače a přijímače (parabolické antény)

Satelitní spoje

principiálně spojení do hvězdy

pokrytí velkého území jedním satelitním vysílačem (družice)

zpoždění signálu (geostacionární družice) - nevhodné pro interaktivní práci

rychlost světla e vakuu = 300 000 km/s (E=mc²)

geostacionární družice - ve vzdálenosti 36 000 km; oběhne Zemi za 24 hodin

potřeba vyššího výkonu pozemních vysílačů

vhodné pro aplikace prováděné formou dávkových přenosů dat

způsoby komunikace:

    º jednokrokové spojení

    º dvou a více krokové spojení - přes pozemní řídící stanici (Země - satelit - řídící stanice - satelit - Země)

    º spojení point tu multipoint (jedna stanice vysílá a několik přijímá)

Nízkoorbitální satelitní spoje

odstranění zpoždění

vysílače s nižšími výkony

komplikovaná synchronizace retranslačních družic

Laserové spoje

nutnost přesného nasměrování

velká šířka přenášeného pásma

jednosměrná komunikace a potřeba přímé viditelnosti

Data na telefonních sítích

telefonní síť je velmi rozlehlá, její využití umožňuje zpřístupnit datové složky téměř kdykoliv

realizuje modem - MODulator / DEModulator

    º interní - vestavěn do počítače (karta)

    º externí - samostatné zařízení

Digitální přenos hlasu

    º většina ústředen je digitálních, komunikace mezi ústřednami probíhá digitálně

    º poslední analogovou částí jsou koncové smyčky k telefonu

Technologie ADSL

    º využívá místí smyčku na maximum, paralelně s telefonem, před ústřednou data odbočí

    º rychlost až 9 MB/s (závisí na kvalitě a délce vedení), ve 2. směru cca desetina

    º vhodné pro koncové uživatele - konzumenty dat


TOPlist

© 2008 - 2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.

Informatika - Přenosová média datových sítí