Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Data

Znaky

pro posouzení významu je nutné vzájemně jednoznačné rozlišení signálů či jejich kombinace (např. Morseovka)

znaky jsou přípustné signály, které jsou rozeznávány člověkem

Data

sekvence znaků jsou označovány jako data (např. čísla, slova, dopr. značky)

data jsou odrazem jevů, procesů a vlastností, které existují v okolním světě

data umožňují zaznamenávání na tzv. nosiče dat (papír, film, disketa, CD …) a zpracování (např. prostřednictvím databázových systémů)

stanovujeme formální pravidla pro jejich zpracování - syntaktická pravidla

Informace - datová úroveň

data představují vybrané signály (či jejich kombinace), které nesou určitý význam.

rozhodující pro datovou úroveň jsou syntaktická hlediska informace - „přesné kódování a zápis“ jednotlivých znaků a možností jejich spojování (ne zcela přesně se jedná o „gramatiku“)

obsah a význam těchto znaků a tedy i porozumění přenášené informace je v tomto případě mimo zájem.

nad daty lze provádět některé vybrané operace, které mají obecný charakter - formalizované zpracování dat, které lze svěřit také strojům

na datové úrovni se zajímají o informaci především odborníci z oblasti počítačů a informačních technologií - jedná se o formalizované (formální) zpracování dat

přednosti počítačového zpracování informací je obrovská rychlost, se kterou jsou formalizované operace nad daty prováděny

nenechme se mýlit, jestliže se v souvislosti s využitím počítačů hovoří o informacích (zpracování informací, informační systémy a.j. - vždy se jedná o datovou úroveň)

ČSN - údaj - mnohdy číslo, data - je obraz vlastností objektu, vhodně formalizovaný pro přesnost, interpretaci, nebo zpracování prostřednictvím lidí nebo automatů

informace - kódy

    º znaky jsou přípustné signály, které jsou rozeznávány člověkem

    º kódy: pravidla pro jednoznačné přiřazení mezi znaky a jejich významem

    º kódová abeceda - širší význam - představuje množinu, jejímiž prvky jsou elementární znaky

        chceme-li takovou množinou vyjádřit více významů, než je počet prvků abecedy, je nutné tyto prvky sdružovat do (kódových) slov

specifické postavení v počítačových technologiích

    º binární kódování - elementární znaky „0“ a „1“ = false/true = ano/ne

        dokáží vyjádřit, že nastal právě jeden ze dvou jedině možných stavů

    º takto definované nejmenší možné množství informace nazýváme bit (1 b)

        základní jednotka informace

    º vyšší jednotky:

        1kb = 1024 b

        1Mb = 1024 kb = 1048 576 b

        1Gb = 1024 Mb = … = (1024)3 b

    º binárním kódováním dokáže rozlišit 2n stavů

        n - počet použitých bitů

        chceme-li binárně vyjádřit 4 možné stupně klasifikace (čtyři různé stavy), musíme použít dva bity - sekvence 2 binárních znaků (dva bity (n=2) rozliší 4 požadované stavy a je jedno, jak tyto kombinace jednotlivým stavům přiřadíme. Jednou přijaté přiřazení (kód) však musíme nadále striktně dodržovat)

        sekvence 8 bitů je 1 byte (B)

                1 kB = 1024 B = 8192 b

                1 MB = 1024 kB

                1 GB = 1024 MB

nejrozšířenější kódy - standardy

    º EBDIC (extended binary coded decimal interchange code)

    º CCITT2 (comité conultativ international teleggraphiquelt telephonique)

    º KOI8 (kód obměny informací)

    º nejrozšířenější v oblasti PS: ASCII

    º ASCII (american standard code for information interchange)

        původně 7 bitový - 128 znaků

        verze LATIN2 - 8 bitový (národní verze)

           × číslice 0-9

           × písmena velké i malé abecedy

           × znaménka a různé znaky (@#$%+-)

           × řídící znaky (př. EOT - konec textu, ESC, BELL, …)

           × semigrafické znaky (tvorba rámečku …)

        využití kódové schránky 852 (LATIN2) nebo 1052 (czech windows)

        kód bratří Kamenických


TOPlist

© 2008 - 2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.

Informatika - Data