Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Informace - kódy

číselné kódy - binární, oktálový, dekadický, hexadecimální

možnosti jejich vzájemných převodů

    º binární: 0100010100110001

    º oktávový: 7452178

    º hexadecimální: A5C3FFH

u nás

    º desítková: 10 {0, 1, 2, …, 9}

    º dvojková: 2=2 {0,1}

    º osmičková: 2=8 {0, 1, 2, …, 7}

    º hexadecimální: 2=16 {0, 1, 2, … 9, A, B, C, D, E, F}

číselné sestavy - množina určitých znaků s pravidly, která slouží k zobrazení čísel

elektronický počítač je zařízení, u něhož lze s výhodou rozlišit 2 napěťové stavy, jež mohou reprezentovat hodnoty 0 a 1

poziční soustavy - zápis čísel, kde význam znaku závisí na jeho pozici v rámci čísla

nejrozšířenější jsou polyadické soustavy - jde o soustavy o základu Z, kde Z je celé číslo větší než 1 (proto se také používá označení Z - adické soustavy)

    º takové číslo vyjadřujeme jako (an, …, a1) z

    º soustava se základem 2 - dvojková

pokud používáme soustavu o základu > 10 používáme jako znaky > 9 písmena abecedy

    º př. 15=F16

při zápisu důležité, že desetinná čárka si ve všech soustavách odpovídá - lze převádět samostatně obě části (celou i zlomkovou)

čísla

• hexadecimální kód

    º výsadní postavení

    º základ = 16 - využívá 4 bity

    º do 1B lze zaznamenat 2 hexadecimální číslice

    º základní číselní soustava v počítačové technice

hexadecimální kód

redundance - nadbytečnost (rezerva)

    º detekce (či dokonce odstraňování) chyb v přenosu a zpracování informací

    º usnadnění provádění zákl. operací s daty

    º samoopravné kódy

    º parita (příčná, podélná) - prodloužení bitového řetězce o nevýznamové bity

        sudá parita 1-0-1-1-0-1-0-0

        lichá parita 1-0-0-0-1-1-0-1

    º příčná (paritní bit - rozpozná chybu v lichém počtu bitů)

příčná

    º podélná (umožňuje zvýšit pravděpodobnost, že nedojde k chybě, aniž bychom o tom věděli)

podélná

    º kódy - komprimace

    º užívání „úsporných“ kódů, použití kódovacích algoritmů i za cenu zvýšených nároků na dekódování dat

    º vnitřní kódy - technických zařízení či softwarových produktů - mnohdy dílčí problémy s převody - může v kombinacích způsobovat i závažnější problémy


TOPlist

© 2008 - 2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.

Informatika - Informace - kódy