Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Informace a znalosti

znalosti - chápání jako účelově orientované vědění

    º historických - stavů reality a procesů v realitě

    º současných

    º budoucích

znalosti (v běžném životě) - systém individuálních osvojených vědomostí

získáváme je:

    º učením (které ovšem přesahuje tradičně chápanou „školní dimenzi“)

    º zkušenostmi (jako důsledku praktické činnosti a jejích výsledků)

    º potřeba znalostí prostě úměrně dostupnosti informací díky moderním informačním technologiím

    º posun - organizace „založené na znalostech“ - učící se organizace

polarita vnímání světa - rozdílný charakter informace z různých pohledů

    º strukturní informace (vnitřní) - vztah k vlastnostem reality, které jsou (relativně) stálé a mají obecný charakter. Vymezují celé třídy stejných objektů - typy entit a jejich strukturu

    º signální informace (vnější) - spojení s vnějšími projevy konkrétní reality, který vnímáme jako projevy jednotlivých objektů - výskytů entit - mají často kvantitativní, objektivní charakter

    º rozhodování:

          vztah ke konkrétní situaci

          snaha využívat aktuální informace

        rozumíme nejnovější informace, které věrně (z hlediska našich potřeb) popisují reálný svět

        je vhodné si uvědomit, že aktuální informace popisuje nějakou konkrétní situaci či stav systému, která již nastala a má charakter signální informace

Tvorba a užití znalostí při interpretaci dat a využití informace

interpretace dat

Fyzické, sociální, ekonomické,… prostředí

data nejsou omezovaná na jazykovou formu, ale znamenají rozlišenou rozmanitost hmoty a nebo energie jsou přijímána všemi reaktory pozorovatele.

individuální znalosti - představují informace obecného (strukturálního) charakteru

iniciováním subjektivního znalostního systému je rozvíjena odpovídající struktura, která spolu s aktuálními (signálními) informacemi vytváří prostor pro rozhodování

zákonitý výskyt řady neurčitost, subjektivních soudů, hodnot

    º přesto (a právě proto) znalosti umožňují interpretovat aktuální informace (tj. rozhodovat a řešit problémy

    º bez znalostí zůstávají „informace“ pouhými daty bez informačního obsahu a hodnoty


TOPlist

© 2008 - 2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.

Informatika - Informace - kódy