Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Informační technologie

Technologie

souhrn postup, kterými jsou zajišťovány konkrétní procesy

způsoby činností, kterými jsou realizovány požadované funkce systémů nebo lidské aktivity

Závislost použití konkrétní technologie:

rozhodující jsou principy, kterých technologie využívá

dostupné technické prostředky (technická infrastruktura)

schopnost využívat dané principy a prostředky

schopnost organizačně zajistit prováděné činnosti

legislativní podmínky

zájmy a etika lidí, kteří určitou technologii využívají (t.j. prostředím - v širším pojetí je prostředí nedílnou součástí technologie).


Moderní informační technologie jsou principiálně založeny na nových možnostech technické infrastruktury.

Vývoj a využití počítačů - zcela nový kvalitativní zlom

nešťastný pojem „počítač“ - lépe „stroj na zpracování informací“, nebo přesněji na s„troj na zpracování dat.“

telekomunikace

multimediální technologie

Tři revoluční zlomy, specifikující lidské aspekty informačních technologií:

1. Formování a užití jazyka (před 30 až 40 tisíci lety), který dovoluje vyjadřovat informaci pomocí symbolických dat, zkreslení při uchování či přenosu, …

2. Vznik a užití písma (před cca 6 000 lety) - uchování a sdílení informací tak, aby bylo možné se k nim kdykoli vracet; vynález knihtisku, archivace

3. Vynález a aplikace počítačů - respektive technologie, založené na binárním kódování informace - znaky, kterými lze vyjadřovat jakákoliv informace!!!)

Strojové zpracování informací je založeno na:

formalizovaném vyjádření informace

vysoké rychlosti prováděných operací

obrovských objemech tříděných, zpracovávaných a ukládaných dat

Vlastnost současných IT:

Rychlé zásadní změny v možnostech a principech (a následně i změny v lidských aspektech zpracování informace).

Komunikátor:

integrovány: klíče, peněženka, kreditní karty, diář, telefon, počítač, televize

Očekávaný boom: 2006-2010

Problémy spojené s moderními IT:

ochrana důvěrných a utajovaných dat

brain washing,…

pronikání do soukromí, odposlechy, zneužití pro kriminální činnost, zahlcení sítě

Moderní informační technologie vyvolávají zásadní změny v procesech na úrovni:

jednotlivých technologií resp. vzniku nových produktů a služeb

digitální zpracování zvuku a obrazu (fotografie, film), platební karty, mobilní komunikace,…

celých výrob

přechod od hromadné výroby k výrobě zákaznické (př. výroba automobilů, nábytku)

osobní, obecně lidské a mezilidské

změna nároků na kvalifikaci, schopnosti a formy komunikace; rizika zneužití osobních dat a údajů, problematika privátnosti informací

celých podniků, firem

rozvoj firem je často spojen s realizací nápadů na využití dostupných dat a nových informačních technologií

globální

rozvoj politických systémů, demokracie (přístup k informacím), možnost manipulace s jednotlivci či skupinami)


TOPlist

© 2008 - 2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.

Informatika - Informační technologie