Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Otázky 6

Alokační jednotka (cluster) magnetického disku

a) je nejmenší logická datová jednotka na disku

b) je největší datová jednotka na disku

c) je první datová jednotka na disku


Datová věta

a) je datovým obrazem jednoho výskytu entity

b) představuje zápis nestrukturovaných dat v počítači

c) je tvořena souborem výskytů entit stejného typu


Nevýhodou hvězdicové topologie sítí LAN je, že

a) v daný okamžik lze na síti přenášet pouze jednu zprávu

b) při selhání aktivního zařízení je síť nefunkční

c) výpadek jediného spoje znemožní provoz celé sítě


Síť Internet reprezentuje

a) globální síť typu WAN

b) globální síť typu LAN

c) komutované komunikační prostředí (KKP)


Technologie ADSL umožňuje

a) provozovat rychlé připojení na Internet prostřednictvím standardní telefonní přípojky

b) komutované připojení na Internet

c) provozovat rychlý Internet prostřednictvím speciální telefonní přípojky ISDN


Delší dosah z hlediska šíření optických signálů mají kabely

a) vícevidové

b) izolované

c) jednovidové


Gateway je zařízení, umožňující propojení počítačových sítí

a) při použití shodných technologií bez ohledu na přenosové rychlosti

b) při použití shodných technologií a shodných přenosových rychlostech

c) bez ohledu na použité přenosové technologie a rychlosti


Při použití šifrování se symetrickým klíčem

a) používají odesílatel i adresát shodný privátní a rozdílný veřejný klíč

b) používají odesílatel i adresát shodný klíč

c) používají odesílatel i adresát shodný veřejný a rozdílný privátní klíč


Mezi atributy informačního věku patří

a) růst HDP ve vazbě na klesající nezaměstnanost

b) růst spotřeby energie

c) závislost mezi hospodářskou dynamikou a objemem přenášených dat


Z hlediska informační podpory procesního řízení v organizaci má vnější prostředí organizace

a) nepodstatnou roli s ohledem na prioritu vnitropodnikových informací

b) zanedbatelnou úlohu, neboť informační systémy nejsou schopny tato data zpracovat

c) podstatnou roli s ohledem na nutnost sběru a získávání relevantních dat


Pragmatická úroveň informací znamená, že

a) zprávám je přiřazován smysl

b) informace je setříděna dle pragmatických pravidel

c) sekvencím signálů je přiřazován určitý význam


TOPlist

© 2008 - 2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.

Informatika - Přehled zkouškových otázek 6